Mandje: 0 items € 0,00

Privacy- en cookiebeleid

Madeby B.V. vindt het belangrijk om de door u verstrekte persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Madeby B.V. houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en E-mailMarketing Associatie Nederland.


Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Madeby B.V. worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de Madeby B.V. website of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om te voldoen aan de op Madeby B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Madeby B.V. behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Madeby B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Madeby B.V. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Madeby B.V. zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.


Cookies

Bij gebruik van de Madeby B.V. website kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Madeby B.V. kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van haar website te analyseren;om haar website te optimaliseren;
 • om meer op u gerichte informatie op haar website te plaatsen;
 • om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar website;
 • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie; in dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door Madeby B.V. verwerkte persoonsgegevens;
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Madeby B.V.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van Madeby B.V. vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website van Madeby B.V. gebruik maken.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Madeby B.V. kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.


Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via de website van Madeby B.V. terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.


Beveiliging gegevens

Madeby B.V. respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Madeby B.V.. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Madeby B.V., voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Madeby B.V. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Madeby B.V. is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Madeby B.V.


Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Madeby B.V. zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Madeby B.V. via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Madeby B.V.
T.a.v. Klantregistratie
Grote Havensteeg 1
1621 BA Hoorn

U kunt ook een e-mail sturen naar info@madeby.nl.


Wijziging van deze Privacy en Cookie Verklaring

Madeby B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy en Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy en Cookie Verklaring op de hoogte bent.


Gegevens Madeby B.V.

Statutionair / postadres
Madeby B.V.
Grote Havensteeg 1
1621 BA Hoorn

Kantooradres / bezoekadres
Madeby B.V.
Bierkade 4 II
1621 BE Hoorn

E-mail: info@madeby.nl
Telefoon: 0229-317025
Facebook: https://www.facebook.com/MadebyNederland
Twitter: https://www.twitter.com/MadebyNederland
Pinterest: http://www.pinterest.com/MadebyNederland
Instagram: http://instagram.com/madebynederland